Mahatma Gandhi – Nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại của Ấn Độ

Ngày đăng: 19-09-2022   Đã xem: 795

Mahatma Gandhi – Nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại của Ấn Độ


   Mahatma Gandhi trở thành một vị thánh của đất nước Ấn Độ trong phong trào khởi nghĩa chống chế độ Thực dân Anh. Tính cách của Mahatma Gandhi được biểu hiện rõ nét của chủng vân tay Arch trong sinh trắc vân tay, đó là sự đấu tranh kiên trì và bền bỉ cho mục đích hòa bình của nhân loại, của nhân dân Ấn Độ.


   Theo sự chia sẽ kết quả phân tích vân tay của Mahatma thì ông sở hữu vân tay AS (simple arch) trong 4 ngón tích cách, nên việc ông kiên trì theo đuổi mục tiêu là đưa đất nước Ấn Độ thoát khỏi chế độ thực dân Anh.

   Sự kiên trì bền bỉ đấu tranh giải phóng dân tộc, đã trãi qua rất nhiều khó khăn nhưng Mahatma vẫn kiên cường không từ bỏ. Tố chất này rất đúng với người sở hữu vân tay AS giống Mahatma trong sinh trắc vân tay.

   Ngay ngón trỏ bên phải của ông có vân tay AS, khi sinh trắc hoc vân tay báo cáo kết quả thì cách ông tính toán đường hướng giải phóng dân tộc khá chi tiết, và có lộ trình từng bước 1, rất chuẩn chỉnh và từng bước có sự an toàn để đến kết quả thắng lợi cuối cùng.

   Sự kiên định trong mục tiêu cao cả của Mahatma đã được thực thi một cách có lộ trình, và đôi khi cách thực hiện hơi chậm nhưng kết quả tạo ra từ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc là hết sức to lớn.

   Có thể nói sinh trắc vân tay báo cáo rất đúng với tính cách của Mahatma. Vậy để biết sinh trắc vân tay có đúng không ? thì bạn có thể liên hệ với sinh trắc vân tay Utech để Demo hoàn toàn FREE nhé.

  MENU