Sinh trắc vân chân

Ngày đăng: 26-01-2022   Đã xem: 2085

Sinh trắc vân chân   Các đặc điểm sinh trắc học của dấu chân và mật độ đường vân của dấu chân.

   Sinh trắc vân tay nghiên cứu về các đường vân trên da. Các nhà khoa học đã chứng minh rõ ràng rằng các đường vân của dấu vân tay là duy nhất. Dấu vân tay thường được sử dụng để nhận dạng đặc trưng của từng cá nhân và sử dụng làm bằng chứng trong các cuộc điều tra nghi phạm với hiện trường vụ án. Mặc dù sinh trắc dấu vân tay được ứng dụng trong các cuộc điều tra pháp y, bên cạnh đó sinh trắc da ở lòng bàn chân ứng dụng tương đối ít trong pháp y và điều tra các vụ án. Nhận dạng dấu chân bằng cách sử dụng các đặc điểm sinh trắc học trên bề mặt da được coi là không giá trị so với việc nhận dạng bằng dấu vân tay. Nếu quan sát chi tiết đường gờ ma sát của lòng bàn chân, thì việc nhận dạng có thể thực hiện giống như nhận dạng dấu vân tay.

   Mật độ đường vân là số đường vân trên ngón tay, lòng bàn tay và dấu chân. Đây là đặc điểm khác của con người, trong đó sự dị hình giới tính có thể được chứng minh. Nhiều nghiên cứu liên quan đến sự thay đổi của mật độ vân tay và việc sử dụng nó để xác định giới tính được tiến hành. Người ta đã quan sát thấy rằng dấu vân tay của phụ nữ có đường vân biểu bì mịn hơn so với nam giới. Khi nghiên cứu mật độ phân bổ đường vân ở bốn khu vực trong dấu chân, bao gồm:

- Đường giữa ngón chân cái (F1)

- Bên dưới ngón cái phần gò (F2)

- Điểm gò phía dưới ngón út (F3)

- Phần giữa của gót chân (F4)

   Mật độ vân chân trung bình ở nữ cao hơn nam ở tất cả các vùng của dấu chân. Họ đã quan sát thấy sự khác biệt về giới tính lần lượt là 82,6% từ dấu chân bên phải và 83,6% từ dấu chân bên trái dựa trên tổng mật độ đường vân của dấu chân.

  MENU