Đối tượng miễn làm sinh trắc vân tay khi xin visa Canada 2022

Ngày đăng: 16-04-2022   Đã xem: 7316

Đối tượng miễn làm sinh trắc vân tay khi xin visa Canada 2022


Bất kỳ công dân của quốc gia nào khi vào Canada đều cần làm bài sinh trắc vân tay. STVT Utech sẽ tóm tắt cụ thể trường hợp được miễn không làm sinh trắc vân tay mà vẫn xin visa được 


- Trẻ em dưới 14 tuổi.

- Miễn lấy sinh trắc vân tay cho người trên 79 tuổi (không áp dụng cho người thuộc diện tị nạn và cứu tế).

- Người có visa Mỹ chuyển qua Canada.

- Người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ.

- Đã từng làm sinh trắc vân tay và còn giá trị sử dụng.

- Có quốc tịch nằm trong danh sách được miễn thị thực đến Canada.

  MENU