26 nước miễn làm sinh trắc vân tay khi xin visa Schengen

Ngày đăng: 09-05-2022   Đã xem: 1581

26 nước miễn làm sinh trắc vân tay khi xin visa Schengen- Trẻ em dưới 12 tuổi.

- Người khiếm khuyết hình thể không thể lấy dấu vân tay (bàn tay, ngón tay, cánh tay bị mất).

- Trong trường hợp không thể cung cấp tạm thời dấu vân tay (bó thạch cao, băng,…), người nộp đơn vẫn phải đến trình diện và cung cấp tối đa những dấu vân tay có thể lấy.

- Những cá nhân đã được cấp thị thực Schengen trong vòng 59 tháng gần nhất và được ghi “VIS” trên tem thị thực.

  MENU