Vân tay UL

Vân tay UL


   Chủng vân tay UL (Ulnar Loop) chiếm 60% – 65% dân số. Vân tay này có hình dạng giống như 1 dòng nước.

   Đặc điểm nhận dạng chủng vân UL là có 1 tâm và 1 delta. Xòe bàn tay ra, dòng nước đổ về phía ngón út.


Tính cách vân tay UL

- Không phải là người sáng tạo cho lắm, có khả năng bắt chước rất nhanh.

- Là người không thích xung đột hay mâu thuẫn, không có mục tiêu sống rõ ràng, không có tham vọng lớn (nếu chưa kích hoạt).

- Thường xuyên quan tâm đến những người xung quanh do đó khó tách rời khỏi người thân.

Ưu điểm vân tay UL

- Khả năng bắt chước vượt trội, học nhanh trong môi trường và trong xã hội.

- Mềm mại, nhẹ nhàng và cởi mở, lãng mạng thích tự do và chỉ sống cho hiện tại.

- Hướng đến sự hòa hợp và hòa bình, không thích sự mâu thuẫn, gay gắt hay xung đột.

- Cảm xúc, làm theo cảm xúc, thường quan tâm đến những người xung quanh, dễ cảm thông cho vấn đề của người khác.

- Suy nghĩ linh hoạt và tương thích, dễ bắt chước hoặc tái tạo ý tưởng của người khác thành ý tưởng của mình.

Nhược điểm vân tay UL

- Không có mục tiêu rõ ràng trong tâm trí, tham vọng không lớn.

- Không có chính kiến, dễ bị tác động bởi những người xung quanh và môi trường.

- Hay lo chuyện bao đồng.

- Thụ động, dễ bị áp đặt.

Phương pháp phát triển cho vân tay UL

- UL cần chấp nhận nét độc đáo và khác biệt của mình.

- UL cần luôn để cho tinh thần thoải mái, có không gian và thời gian riêng để theo đuổi những sở thích cá nhân và tự phát triển bản thân.

- Cần học tập thói quen lập kế hoạch làm việc rõ ràng, chi tiết, tập trung vào mục tiêu và giám sát tiến độ thực hiện.

Cách giao tiếp với vân tay UL

- Khi giao tiếp với chủng vân tay UL cần chân thành, nhẹ nhàng. Thể hiện sự quan tâm và tôn trọng không ngắt lời.

- Chấp nhận sự độc đáo, sáng tạo của UL hơn là áp đặt họ trở thành ai đó.

BÀI VIẾT KHÁC


Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc vân tay 

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Não bộ và vân tay có mối liên quan khá tương đồng với nhau

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

Phân loại nhóm vân tay

(Trong STVT Utech có đề cập thuật…

Vân tay Ws và Wt

Vân tay Ws và Wt

Chủng vân tay Ws (Spiral Whorl) và Wt (Target Whorl)

Vân tay WD

Vân tay WD

   Chủng vân tay WD (double loop) thuộc nhóm vân tay đại bàng có 2…

Vân tay We

Vân tay We

Chủng vân tay We – Elongated Whorl

  MENU