Thông minh ngôn ngữ

Thông minh ngôn ngữ


   Thông minh ngôn ngữ bao gồm khả năng nói và viết, khả năng dùng ngôn ngữ hình thể và sử dụng ngôn ngữ để đạt được mục tiêu. Thông minh này, gồm khả năng sử dụng ngôn ngữ để thể hiện bản thân thông qua việc hùng biện, thi ca, có thể dùng ngôn ngữ để nhớ thông tin. Với loại hình thông minh này, trong sinh trắc vân tay có những đối tượng như: nhà văn, nhà thơ, luật sư, diễn giả, … là những người mà theo Howard Gardner là họ thuộc thông minh ngôn ngữ.


Người thông minh ngôn ngữ cao có khả năng gì?

- Người này đọc rất nhiều sách và những quyển sách rất quan trọng đối với họ.

- Nghe thấy những từ ngữ vang lên trong đầu trước khi đọc, nói hay viết chúng ra.

- Có khả năng dùng từ ngữ trong các trò chơi như sắp xếp chữ, đảo chữ hay mật khẩu.

- Thích giải trí, chơi trò chơi chữ.

- Đôi khi họ muốn người khác giải thích ý nghĩa của những từ ngữ mà họ sử dụng khi viết và nói.

- Ngoại ngữ, các môn học xã hội, dễ hơn nhiều so với môn logic khoa học.

Đặc tính người thông minh ngôn ngữ

- Sử dụng ngôn từ rất linh hoạt trong văn nói và văn viết.

- Khả năng ghi nhớ dữ liệu, con số chính xác.

- Vốn từ vựng phong phú khi giao tiếp với mọi người.

- Khả năng trình bày ngôn từ cho người khác hiểu rất dễ.

- Trẻ có thông minh ngôn ngữ cao có thể học hiệu quả bằng việc thảo luận nhóm.

BÀI VIẾT KHÁC


Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc vân tay 

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Não bộ và vân tay có mối liên quan khá tương đồng với nhau

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

Phân loại nhóm vân tay

(Trong STVT Utech có đề cập thuật…

Vân tay Ws và Wt

Vân tay Ws và Wt

Chủng vân tay Ws (Spiral Whorl) và Wt (Target Whorl)

Vân tay WD

Vân tay WD

   Chủng vân tay WD (double loop) thuộc nhóm vân tay đại bàng có 2…

Vân tay We

Vân tay We

Chủng vân tay We – Elongated Whorl

  MENU