Vân tay Lai là gì ?

Vân tay Lai là gì ?


Có rất nhiều chủng vân tay Lai với nhau với nhiều hình dạng khác nhau. Cùng STVT Utech phân tích nhé


Trong sinh trắc vân tay, các dạng vân tay lai như sau:

1. U – At : số lượng đường vân từ 5 đến 8 đường

2. At – R

3. R – At

4. Wp – R

5. R – Wp

6. SU (Sharp Ulnar)

  

7. Wx (Accidental Whorl)

 

BÀI VIẾT KHÁC


Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc vân tay 

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Não bộ và vân tay có mối liên quan khá tương đồng với nhau

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

Phân loại nhóm vân tay

(Trong STVT Utech có đề cập thuật…

Vân tay Ws và Wt

Vân tay Ws và Wt

Chủng vân tay Ws (Spiral Whorl) và Wt (Target Whorl)

Vân tay WD

Vân tay WD

   Chủng vân tay WD (double loop) thuộc nhóm vân tay đại bàng có 2…

Vân tay We

Vân tay We

Chủng vân tay We – Elongated Whorl

  MENU