2 Chỉ số hấp thu TFRC

2 Chỉ số hấp thu TFRC


Trong bài sinh trắc vân tay, TFRC là thông số rất quan trọng, chúng phản ánh mức độ hấp thu trong học tập và công việc.


TFRC (Total Fingerpirnt Ridge Count) là tng s lượng đường vân trên 10 đầu ngón tay, đại din cho mt độ tế bào thn kinh trên v não. TFRC phn ánh kh năng hp thu vic hc và trí nh bm sinh ca mt cá nhân.

TFRC < 90: Tốc độ thấp, nên cần kiên nhẫn và tập trung trong quá trình học tập và làm việc.

TFRC trong khoảng 90 - 150: Khá ổn, nên học trình bước, theo tuần tự sẽ giúp việc học dễ dàng và hiệu quả.

TFRC trong khoảng 151 - 200: tốc độ cao, nên tạo môi trường học tập và rèn luyện thường xuyên sẽ phát huy tối đa tiềm năng.

TFRC > 200: tốc độ rất cao, khả năng thực hiện nhiều việc cùng lúc và tiếp thu nhiều kiến thức khác nhau, tuy nhiên cần tập trung đào sâu kiến thức.

Lưu ý   

   CH S TFRC THP: Thông tin được tiếp nhn vào não b mt cách t t nhưng s được gi li lâu

   Quá trình rèn luyn bn không nên nóng vi mà cn kiên trì, nhn ni, chia nh công vic s đem li kết qu tt. Bn cn s động viên, hướng dn để vic hc được tt hơn.

   CH S TFRC CAO: Kh năng tiếp nhn, x lý thông tin ca bn rt nhanh nhy, có th gii quyết nhiu vic mt lúc, chu áp lc cao. Tuy nhiên đôi khi bn s rt mau quên và ch chu được áp lc trong thi gian ngn.

   Bn cn chuyn trí nh ngn hn sang dài hn bng cách luyn tp thường xuyên. Chú ý cung cp đầy đủ dinh dưỡng cho não và đảm bo gic ng sâu, vn động để não b vn hành tt.

   Nếu cá nhân s hu ch s cao nhưng không có môi trường và s rèn luyn thì kh năng kết ni thông tin và trí nh cũng s mt dn theo thi gian.

   Các mu vân tay Arch đại din cho kh năng hp thu đặc bit t 0 đến vô hn như mt miếng bt bin thấm nước. Vì vy, các ch s ca chng vân tay Arch s thp hơn so vi các chng vân tay khác.

BÀI VIẾT KHÁC


Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc học vân tay là gì?

Sinh trắc vân tay 

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Mối quan hệ giữa não bộ với vân tay?

Não bộ và vân tay có mối liên quan khá tương đồng với nhau

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

3 nhóm vân tay trong ngành sinh trắc vân tay

Phân loại nhóm vân tay

(Trong STVT Utech có đề cập thuật…

Vân tay Ws và Wt

Vân tay Ws và Wt

Chủng vân tay Ws (Spiral Whorl) và Wt (Target Whorl)

Vân tay WD

Vân tay WD

   Chủng vân tay WD (double loop) thuộc nhóm vân tay đại bàng có 2…

Vân tay We

Vân tay We

Chủng vân tay We – Elongated Whorl

  MENU